Boardevaluaties en boardroomdynamiek & Board management software | Board software

De New York Stock Exchange eist dat het besturen van alle beursgenoteerde ondernemingen “minstens eenmaal per jaar beslist zelfevaluatie uitvoeren om vast te koppeltjes of een comités plus haar commissies effectief functioneren. ” 1 Het doel van dit oefening zijn ervoor erbij zorgen datgene besturen belanden bemand plus geleid bij gepaste manier; dat bestuurders, individueel en collectief, effectief zijn bij het nakomen van hun verplichtingen; plus dat daar betrouwbare processen zijn door aan de basisvereisten bij voldoen op gebieden zoals strategie, risicobeheer, financiële rapportage, prestatiemeting, compensatie en opvolgingsplanning. Onderzoeksgegevens suggereren dat, ofschoon veel directeuren tevreden zijn met een taak die zij plus hun medebestuursleden vervullen, het boardevaluaties en de feest van een directiekamer langs verschillende belangrijke dimensies erbij kort schieten. Volgens beslist onderzoek van The Miles Group plus het Rock Centre for Corporate Governance aan het Stanford University, beoordelen bestuurders hun board een 4 op beslist schaal van 1 zelfs 5 in termen van effectiviteit (waarbij 5 “extreem effectief” ben en 1 “niet met allemaal effectief “). Een overgrote meerderheid (89%) gelooft dat hen board aangaande de vaardigheden en jarenlange ervaring beschikt die nodig zijn om toezicht te houden bij hun bedrijf.

board management software

Helaas drukken respondenten tegelijkertijd significante negatieve gevoelens eruit. Bestuursevaluaties lijken niet effectief op individueel niveau. Alleen de helft (55%) met de bedrijven die bestuursevaluaties uitvoeren, beoordeelt individuele bestuurders en slechts een derde (36%) is van mening dat hun bedrijf het prestaties met individuele bestuurders zeer goed kan beoordelen. Langduriger aandacht aan individuele beoordeling is dezelfde noodzakelijke stap om de prestaties met de groep geaggregeerd te waarborgen. Bestuurders hebben ook slechts beslist bescheiden tevredenheid over het dynamiek betreffende de directiekamer. Slechts tweederde (64%) betreffende de bestuurders is ervan overtuigd datgene hun bestuur open bepaling voor nieuwe standpunten; toch de helft is ervan overtuigd datgene hun bord de vaardigheden van alle bestuursleden benut; en minder dan het helft (46% procent) is ervan overtuigd dat hun bord afwijkende meningen tolereert. Zesenveertig procent is betreffende mening datgene een sector van het bestuurders beslist te uitgestrekte invloed heeft op beslissingen van een raad betreffende bestuur (een dynamiek deze “een bestuur binnen dezelfde raad” wordt genoemd). Een typische directeur is van mening dat ten minste één collegadirecteur uit hen bestuur moet worden verwijderd omdat dit persoon niet effectief is. Dit is verontrustende statistieken die suggereren dat vaak bedrijven geen raadsevaluaties benutten om het bijdrage board-room.nl van hun leden te optimaliseren. Bestuursevaluaties beginnen doorgaans aan een beoordeling van bestuursstructuren en -processen en worden vaak uitgevoerd door een general counsel of externe juridisch medewerker. Het bevat een checklist met items die openbare bedrijven moeten nakijken en de bijbehorende standaarden. U onderzoekt bijvoorbeeld of de bedrijf zijn comités op de passende manier bezit gestructureerd; alsof het bedrijf voldoet aan de governance-vereisten van Sarbanes Oxley, Dodd Frank en andere statelijke en regulerende statuten; en of het bedrijf zich houdt aan een reeks processen die in overeenstemming zijn aan de kwasi beste praktijken die sinds bestuursorganen en bepaalde groepen van aandeelhouders worden bepleit. Het moeilijkere maar tevens meer waardevormende deel van het evaluatieproces van de raad ben om de bijdrage van individuele bestuurders en de interpersoonlijke en groepsdynamiek van bestuursleden te beoordelen. Zoals de bovenstaande gegevens toegeven, wordt deze oefening heel vaak niet op een rigoureuze manier verricht en in veel bedrijven is dit helemaal weggelaten, zodat bestuurders kunnen doorgaan met de echte taak van ‘bestuurslid zijn’. Dit houding zijn een vergissing. Hoewel het moeilijker en tijdrovender ben, biedt de beoordeling van individuele leden en interpersoonlijke dynamieken een grootste kans tot verbetering door een rollen, een bijdrage en de effectiviteit van allemaal bestuurslid te onderzoeken.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *